• 06 05 19
 • 04 05 19
 • 14 04 19
 • 09 03 19
 • 21 01 19
 • 17 01 19 02
 • 17 01 19
 • 15 01 19
 • 08 01 19
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม>>read more
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม>>read more
 • งานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ>>read more
 • กิจกรรมกงสุลสัญจรเมืองตูริน >>read more
 • Chair of Asia Group >>read more
 • เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสพ้นหน้าที่ >>read more
 • กิจกรรม Diplomacy Education >>read more
 • ASEAN Committee in Rome - ACR >>read more
 • EU Announced the Lifting of a Yellow Card for Thailand>>read more

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงโรม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพลและอาหารกลางวันแด่คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 12 รูป นำโดยพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระราชปริยัติมุนี และคณะทำงานชุดปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย และผู้ติดตามจำนวน 31 คน

โดยคณะดังกล่าวมีกำหนดการเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการเพื่อถวายคัมภีร์พระมาลัยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นผลงานของโครงการปริวรรตคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอม (ไทย-บาลี) ระหว่างคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับผู้แทนนครรัฐวาติกัน
Amb Tanas Pic 3
H.E. Mr. Chirdchu Raktabutr
Ambassador-Designate

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 26 guests and no members online