• 06 05 19
 • 04 05 19
 • 14 04 19
 • 09 03 19
 • 21 01 19
 • 17 01 19 02
 • 17 01 19
 • 15 01 19
 • 08 01 19
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม>>read more
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม>>read more
 • งานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ>>read more
 • กิจกรรมกงสุลสัญจรเมืองตูริน >>read more
 • Chair of Asia Group >>read more
 • เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสพ้นหน้าที่ >>read more
 • กิจกรรม Diplomacy Education >>read more
 • ASEAN Committee in Rome - ACR >>read more
 • EU Announced the Lifting of a Yellow Card for Thailand>>read more

กงสุลสัญจรที่เมืองนิโคเซีย สาธารณรัฐไซปรัส

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองนิโคเซีย ณ โรงแรม Cleopatra สาธารณรัฐไซปรัส เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร นิติกรณ์และให้คำปรึกษาปัญหาด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทยในไซปรัส ซึ่งมีคนไทยมาขอรับบริการจำนวนประมาณ 50 คน การจัดกงสุลสัญจรที่ไซปรัสเพื่อให้คนไทยในไซปรัสได้รับบริการด้านกงสุลอย่างทั่วถึงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ในโอกาสนี้ นางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ กงสุล พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้ร่วมประชุมหารือกับนาย Elias Panayides กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำไซปรัสเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในไซปรัสและการตรวจลงตราแก่ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังประเทศไทย และยังได้เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณจิตอาสา ได้แก่ คุณกาญจนาฯ (ยุ้ย) คุณมุกดาฯ (มุก) และคุณทองเหรียญฯ (เหรียญ) ที่ได้ช่วยประสานและอำนวยความสะดวกการจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำไซปรัสที่ได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจทีมงานและพบปะกับคนไทยในไซปรัสด้วย
Amb Tanas Pic 3
H.E. Mr. Chirdchu Raktabutr
Ambassador-Designate

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 26 guests and no members online