เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 63 - นาย Gianni Profita อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งเซนต์คามิลลัส (Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences – UNICAMILLUS) และนาง Lavinia Larco ฝ่ายต่างประเทศของ UNICAMILLUS ได้เข้าพบนายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูตเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยฯ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ https://www.unicamillus.org/unicamillus-meets-the-embassy-of-thailand/
โดยที่ UNICAMILLUS เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทางการแพทย์ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ตามกฏหมายอิตาลีและได้รับการรับรองตามมาตรฐานอียู รวมถึงได้รับการบรรจุในรายชื่อ World Directory of Medical Schools ปัจจุบัน UNICAMILLUS มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ชั้นปีละประมาณ 200 คน มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชาแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรเวชกายภาพ ผดุงครรภ์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและมีค่าบำรุงการศึกษารายปี ปีละ 2,500 – 5,000 ยูโร ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้าศึกษา

สำหรับการรับสมัครนักศึกษานานาชาติ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดการทดสอบ placement test ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 และมีศูนย์สอบที่ประเทศไทยจำนวน 2 แห่งคือที่กรุงเทพฯ และที่เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.unicamillus.org

Embassy's Activities

article thumbnailเอกอัครราชทูตเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซานมารีโน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เอกอัครราชทูตเชิดชู รักตะบุตร  เข้าพบนาย Luca Beccari รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการสื่อสาร ( Secretary of State for Foreign Affairs,...
article thumbnailภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในอิตาลีเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินของสายการบินไทย เส้นทางโรม-กรุงเทพฯ รวมทั้งหมด 36 คน...

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 38 guests and no members online