251841 0

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีความประสงค์จะขาดทอดตลาดรถยนต์ส่วยกลางจำนวน 2 คัน 1) ยี่ห้อ Volkswagen ปี 2009 สีเงิน ขนาดเครื่องยนต์ 2500 ซีซี ดีเซล หมายเลขทะเบียน CD 149 LB ราคา 8,000 ยูโร หรือผู้ให้ราคาสูงสุดและ 2) ยี่ห้อ Toyota ปี 1999 สีน้ำเงิน ขนาดเครื่องยนต์ 2500 ซีซี เบนซิน หมายเลขทะเบียน CD 0181 LB ราคา 1,000 ยูโร หรือผู้ให้ราคาสูงสุด

The Royal Thai Embassy's two cars are for sale:
1) Volkswagen Van, Year 2009, 2500 CC Diesel, automatic trasmission, Colour: Silver, Diplomatic Licence Plate: CD 149 LB; Price 8,000 Euro of best offer;
2)Toyota Previa, Year 1999, 2500 CC Benzine, automatic transmission, Color: Blue, Diplomatic Licence Plate: CD 0181 LB; Price 1,000 Euro or best offer

1 mar 31 aug 17

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายอาลัย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมเปิดให้ประชาชนชาวไทยลงนามที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในวันและเวลา ดังนี้
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.
และวันเสาร์ที่ 15 ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. และ 14.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 29 guests and no members online