ประกาศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร
สวรรคต

king 9 small

ประกาศเตือนนักท่องเที่ยว
ต.ค. 2559

warnning tourist small oct

อ่านต่อ

Incident of a series of explosions in certain provinces during 11 – 12 August 2016
         Following a series of explosions in public areas in certain provinces during 11 – 12 August 2016 leaving 4 people dead and 34 injured, the Royal Thai Government expresses its profound regrets for the incidents. It condemns the perpetrators of the crimes and sends heart-felt condolences to families that have lost their loved ones and those who have been wounded. The government has instructed relevant agencies to assist, facilitate and compensate tourists who have been affected by the incidents.
 
          To ensure public order and safety of the people, including tourists, the government has instructed local authorities to tighten up measures to prevent any further incident, especially in crowded areas, tourist attractions and other important areas. The government has also assigned concerned authorities to provide assistance in case of an emergency and requests that the people monitor the situation and stay alerted. 
 
          The incident is not linked to terrorism but is an act of stirring up public disturbance. Security officials are expediting the interrogation process to bring the culprits to justice. Please rest assured that the government and security agencies are working together to resolve the situation and bring about peace at soonest.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ให้บริการปรึกษาปัญหากฏหมาย ที่หมายเลข
334 349 1054
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 29 กรกฏาคม 2559
ระหว่างเวลา 9.30 - 13.00 น.
และ 14.30 - 17.00 น.(ยกเวันวันหยุดราชการ)

Legal Advice PR Phase 3-2016 small

warn thais re terrorism small

ในกรณีฉุกเฉิน คนไทยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ Hotline หมายเลข 333 851 8071 สำหรับกรณีไม่ฉุกเฉินโปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ปกติของสถานเอกอัครราชทูตฯ (06) 8622 051 (8 คู่สาย)และ (06) 8622 0526เท่านั้น เพื่อให้สาย Hotline ว่างสำหรับคนไทยที่ประสบเหตุฉุกเฉิน

รายละเอียด

More Articles...

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 27 guests and no members online