พิธีรับตำแหน่งสาธารณรัฐซานมารีโน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยนายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส และนางสาวแจ่มใส เมนะเศวต ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของนาย Matteo Fiorini II และนาย Enrico Carattoni I ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Captains Regent) ของสาธารณรัฐซานมารีโน

สำหรับวาระ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -1 เมษายน 2561 โดยในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) ได้หารือกับนาย Massimo Ghiotti ผู้จัดการทั่วไป หอการค้าซานมารีโน เรื่องความร่วมมือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซานมารีโนด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

We have 14 guests and no members online