พิธีรับตำแหน่งสาธารณรัฐซานมารีโน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยนายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส และนางสาวแจ่มใส เมนะเศวต ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของนาย Matteo Fiorini II และนาย Enrico Carattoni I ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Captains Regent) ของสาธารณรัฐซานมารีโน

สำหรับวาระ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -1 เมษายน 2561 โดยในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) ได้หารือกับนาย Massimo Ghiotti ผู้จัดการทั่วไป หอการค้าซานมารีโน เรื่องความร่วมมือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซานมารีโนด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 36 guests and no members online