ในโอกาสที่นำคณะนาฏศิลป์และดนตรีไทยจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงโรม เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - อิตาลี นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี ได้แก่ (1) นาย Michele Baiano รองปลัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี และ (2) นาย Vincenzo De Luca อธิบดี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการทูตวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการทูตเศรษฐกิจและการทูตวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 52 guests and no members online