เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงโรม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพลและอาหารกลางวันแด่คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 12 รูป นำโดยพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระราชปริยัติมุนี และคณะทำงานชุดปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย และผู้ติดตามจำนวน 31 คน

โดยคณะดังกล่าวมีกำหนดการเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการเพื่อถวายคัมภีร์พระมาลัยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นผลงานของโครงการปริวรรตคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอม (ไทย-บาลี) ระหว่างคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับผู้แทนนครรัฐวาติกัน

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 9 guests and no members online