พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่พระภิกษุ ณ วัดสันตจิตตาราม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่พระภิกษุ ณ วัดสันตจิตตาราม จ.ริเอติ สาธารณรัฐอิตาลี และพระเขมานันโท วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนประมาณ 400 คน

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 32 guests and no members online