การประชุม ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโรม (ASEAN Committee in Rome - ACR) ได้เข้าร่วมการประชุม ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 38 ณ โรงแรม NH Roma Villa Carpegna โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประธาน ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 47 guests and no members online