พิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ น.ส. พรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอิตาลี รวมทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 68 guests and no members online