เมืองตูริน - เมื่อวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 9 และ 10 มีนาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Concord เมืองตูริน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชาวไทยในเมืองตูริน และใกล้เคียง มีผู้มารับบริการประมาณ 150 คน โดยในการจัดกิจกรรมสำหรับคนไทยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชมรมคนไทยในแคว้นปิเอมอนเต จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำ เอฟ เอ โอ (Permanent Representative of Thailand to FAO) ได้รับมอบหน้าที่ประธานกลุ่มเอเชีย (Chair of Asia Group) ซึ่งในช่วงปี 2562 จะมีวาระงานที่สำคัญได้แก่

กรุงโรม – 17 มกราคม 2562 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสพ้นหน้าที่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐอิตาลี ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเข้าร่วม

กรุงโรม - 17 มกราคม 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้เข้าร่วม กิจกรรม Diplomacy Education ที่โรงเรียนมัธยมปลาย Liceo Scientifico Statale Democrito กรุงโรม โดยนางสาวแจ่มใส เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางสาวสิรีธร ถาวรปิยกุล ล่ามได้บรรยายและสนทนากับนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและงานของนักการทูต

กรุงโรม – 15 มกราคม 2562 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Rome - ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 40 ณ โรงแรม Marriott Grand Hotel Flora โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประธานและได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACR ให้แก่เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งจะเป็นประธาน ACR ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ACR ได้เชิญนาย Manilo Di Stefano รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเป็นแขกกิตติมศักดิ์เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไทยได้รับสถานะใบเหลืองเมื่อปี 2558 จนประสบความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยทั้งระบบเทียบเท่ามาตรฐานสากลในปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม : http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/98154
Read more : http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6885/98154

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรม St. Regis ในกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ทั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนอิตาลี ซานมารีโน และรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ ออฟ มอลตา พร้อมทั้งคนไทยและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 300 คน

พิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ น.ส. พรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอิตาลี รวมทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

กิจกรรม ASEAN Ambassadors' Talk

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโรม (ASEAN Committee in Rome - ACR) ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Ambassadors' Talk ที่สถาบัน Scuola di Politiche กรุงโรม โดยเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโรมได้ปาฐกถาและร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อียู และอาเซียน-อิตาลี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันจำนวนประมาณ 30 คน

การประชุม ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโรม (ASEAN Committee in Rome - ACR) ได้เข้าร่วมการประชุม ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 38 ณ โรงแรม NH Roma Villa Carpegna โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประธาน ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

การแข่งขันโบว์ลิงกระชับมิตรระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโรม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัวเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิงกระชับมิตรระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโรม (ASEAN Committee in Rome - ACR) ณ สนามโบว์ลิง Bowling Roma มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 100 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ คือ ทีมของฟิลิปปินส์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ASEAN Family Day เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนอาเซียนในกรุงโรมได้พบปะสังสรรค์กันมากขึ้น

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 23 guests and no members online