พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย พระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ควัดเทวราชเวนิส

ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและคณะรเยือนอิตาลี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแด่หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและคณะ ระหว่างการเยือนอิตาลีเพื่อศึกษาดูงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมในอิตาลี โดยมีนาย Luigi Bobba รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานและนโยบายสังคมอิตาลีเข้าร่วมด้วย

พิธีรับตำแหน่งสาธารณรัฐซานมารีโน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยนายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส และนางสาวแจ่มใส เมนะเศวต ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของนาย Matteo Fiorini II และนาย Enrico Carattoni I ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Captains Regent) ของสาธารณรัฐซานมารีโน

ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้นำข้าราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกัน

โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองเจนัว

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Star Hotel President เมืองเจนัว แคว้นลิกูเรีย สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตรและปรึกษาปัญหาด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทยในแคว้นดังกล่าวและใกล้เคียง ทั้งนี้ มีคนไทยมาขอรับบริการจำนวนประมาณ 50 คน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 วัดและชุมชนไทยในอิตาลีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าวที่เมือง Fiesole จังหวัด Florence
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีเอกอัครราชทูตฯเป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในอิตาลีเข้าร่วมประมาณ 70 คน ในโอกาสนี้ คนไทยและชาวต่างประเทศที่ไปร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. (18.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้ร่วมกับวัดสันตจิตตาราม จังหวัด Rieti จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีพระฉันทปาโล เจ้าอาวาสวัดสันตจิตตารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยในอิตาลีเข้าร่วมประมาณ 50 คนในโอกาสดังกล่าวได้จัดสมุดลงนามให้พระภิกษุสงฆ์และคนไทยได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วย

ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 40 ที่สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม และได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศไทยภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตร และความมั่นคงอาหาร” โดยได้นำเสนอ “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี ในการบริหารจัดการน้ำและดิน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารในขณะที่โลกต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ ให้กับนานาชาติ

โครงการกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Novotel เมืองเมสเตร

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Novotel เมืองเมสเตร จังหวัดเวนิส แคว้นเวเนโต สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตรและปรึกษาปัญหาด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทยในแคว้นดังกล่าวและใกล้เคียง ทั้งนี้ มีคนไทยมาขอรับบริการจำนวนประมาณ 70 คน

พิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์อุโบสถที่วัดสันตจิตตาราม ริเอติ อิตาลี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาส วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นพระมหาเถระประธานสงฆ์ประกอบพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์อุโบสถที่วัดสันตจิตตาราม ณ เมืองริเอติ สาธารณรัฐอิตาลี โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีดังกล่าว

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 26 guests and no members online