พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีและพิธียกเจดีย์อุโบสถ ณ วัดสันตจิตตาราม

23 ott 16 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี และพิธียกเจดีย์อุโบสถ ณ วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ โดยชาวไทยและอิตาลีกว่า 500 คนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 10 วัน

23 ott 16 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 10 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองรองคาเด จังหวัดเตรวิโซ

ชาวไทยและครอบครัว และพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงโรมร่วมลงนามถวายความอาลัย

20 ott 16 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้เปิดให้พสกนิกรชาวไทยและครอบครัว ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ช่วงเช้าเวลา 09.30 - 12.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30-17.00 น.

รมต.กระทรวงการต่างประเทศอิตาลีลงนามถวาย ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 ott 16 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นาย Benedetto Della Vedova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี ได้มาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เพื่อลงนามถวาย ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อิตาลี - ชุมชนชาวไทยในกรุงโรมและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16 ott 16 วันนี้ 16 ตุลาคม 2559 ที่วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพี่น้องชาวไทยและอิตาลีกว่า 200 คน ได้ร่วมทำบุญ สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งาน ASEAN Family Day

8 ott 16 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวได้เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day ซึ่งจัดขึ้นที่ Agriturismo II Castoro

งาน Viaggio in Thailandia” ที่ Palazzo Brancaccio ณ กรุงโรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

29 sett 16 กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี - เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และสำนักงานทีมประเทศไทยในอิตาลีได้ร่วมกันจัดงาน “Viaggio in Thailandia” ที่ Palazzo Brancaccio ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และพัฒนาฝีมือการทอผ้าและงานหัตถกรรมไทย โดยมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ แฟชั่นผ้าไหมไทย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ และอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ซึ่งได้เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานครั้งนี้

พิธีรับตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของสาธารณรัฐซานมาริโน

1 ott 16 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 น.ส. พรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต พร้อมด้วย น.ส. กนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ ที่ปรึกษา และ นายภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของ นาย Marino Riccardi III และ นาย Fabio Berardi II ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Captains Regent) ของสาธารณรัฐซานมาริโน สำหรับวาระ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –1 เมษายน 2560 ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐซานมาริโน

“Doing Business with Thailand” Seminar at Confindustria Padova

19 set 16 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมอิตาลี เมืองปาโดวา (Confindustria Padova) จัดสัมมนา Doing Business with Thailand เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอิตาลีที่สำนักงาน Confindustria Padova โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของบริษัทอิตาลีกว่า 30 บริษัท เข้าร่วม ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพเศรษฐกิจไทย นโยบายสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาครัฐ จากวิทยากรชาวไทยและอิตาลี อาทิ นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจ การลงทุน ณ กรุงปารีส นาย Fabio De Cillis ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าอิตาลี ณ กรุงเทพฯ นาง Roberta Ronda ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครมิลาน และนาย Fabio Benincampi ผู้แทนบริษัท Ducati ซึ่งได้ลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองตูริน

27 aug 16 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองตูริน แคว้นปิเอมอนเต สาธารณรัฐอิตาลี โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับคนไทยก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้ มีคนไทยมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และปรึกษาปัญหาต่าง ๆ จำนวนประมาณ 50 คน

โครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงติรานา สาธารณรัฐแอลเบเนีย

20 aug 16 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงติรานา สาธารณรัฐแอลเบเนีย โดยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงติรานา และหารือเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราสำหรับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ทั้งนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เยี่ยมเยียนคนไทยที่ทำงานเป็นพนักงานนวดที่โรงแรมเชอราตันติรานา ซึ่งเป็นร้านนวดไทยเพียงแห่งเดียวในกรุงติรานาด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 27 guests and no members online