หมายเลขฮอตไลน์ฉุกเฉิน

hotline-iconหมายเลขโทรศัพท์ +๓๙๓๓๓ ๘๕๑๘๐๗๑ (เฉพาะในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น หนังสือเดินทางสูญหาย ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น)

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
Doing business in Thailand
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

Abbiamo 42 visitatori e nessun utente online