นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำ เอฟ เอ โอ (Permanent Representative of Thailand to FAO) ได้รับมอบหน้าที่ประธานกลุ่มเอเชีย (Chair of Asia Group) ซึ่งในช่วงปี 2562 จะมีวาระงานที่สำคัญได้แก่

- การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ของ เอฟ เอ โอ (Director General) คนใหม่ ในเดือนมิถุนายนนี้
- ผู้แทนประเทศไทย ทำหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มประเทศ G77 และจีน (Bureau member of G77 and China)
- ผู้แทนประเทศไทย ทำหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการนโยบายเกษตรของ เอฟ เอ โอ (COAG Bureau Member)
- ผลักดันแนวทางการใช้ปุ๋ย และการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน (International Code of Use of Fertilizer)
- ขยายผลความสำเร็จการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน (Reponsible Fisher/ Code of Conduct of responsible Fishery) ต่อเนื่องจากการยกเลิกใบเหลืองของอียู
- ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยด้านปศุสัตว์ ของ เอฟ เอ โอ (Establishment of Livestock Subcommittee under COAG)
- ขยายความร่วมมือด้าน South-South Cooperation และ Triangular Cooperations กับหน่วยงาน UN ในโรม ทั้ง FAO, WFP และ IFAD

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
Doing business in Thailand
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

Abbiamo 51 visitatori e nessun utente online