เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 น.ส. พรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์ในเทศกาลว่าวนานาชาติครั้งที่ 38 ที่เมืองเชร์เวีย สาธารณรัฐอิตาลี โดยได้กล่าวว่า การเข้าร่วมเทศกาลครั้งนี้ของคณะผู้แทนจากชมรมว่าวไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอิตาลี หลังจากนั้น น.ส.พรพรรณฯ และนาย Luca Coffari นายกเทศมนตรีเมืองเชร์เวียได้ร่วมกันตัดริบบินเปิดซุ้มประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ต้อนรับและบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-อิตาลีให้แก่คณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 นำโดยพลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ และคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 52 นำโดยพลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโรม (ASEAN Committee in Rome - ACR) ได้เข้าร่วมการประชุม ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 32 ที่โรงแรม Sina Bernini Bristol โดย น.ส. Esti Andayani เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประธาน ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ ได้เชิญนาย Piero Fassino อดีตนายกเทศมนตรีเมืองตูรินและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ซึ่งได้รับเลือกในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นแขกเกียรติยศด้วย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 นำโดยพลโท วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-อิตาลีโดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคำ่เพื่อเป็นเกียรติแก่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับนาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี โดยมีนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เซ็นทรัล เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี ที่กรุงโรม โดยเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันและการครบรอบ 150 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอิตาลีในปี 2561 อีกทั้งได้หารือถึงการสร้างกลไกความร่วมมือ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน EEC และความสัมพันธ์อาเซียน-EU‬

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ Domus Circo Massimo ในกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ทั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนอิตาลี ซานมารีโน และรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ ออฟ มอลตา พร้อมทั้งคนไทยและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 250 คน

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม โดยผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย และคนไทยเข้าร่วมประมาณ 30 คน

พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อยืด หมวก ผ้าพันคอ ปลอกแขน และบัตรประจำตัวแก่จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 35 คน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ หลังจากเสร็จพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณจิตอาสาฯ และประชุมเตรียมการสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่จะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีมอบของที่ระลึกให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รอบ 2 ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย พระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ควัดเทวราชเวนิส

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

Thailand Now

Who's Online

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์