กงสุลสัญจรที่เมืองโบลซาโน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองโบลซาโน ณ โรงแรม Parkhotel Laurin เมืองโบลซาโน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตรและปรึกษาปัญหาด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทยในเมืองโบลซาโนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีคนไทยมาขอรับบริการจำนวนประมาณ 80 คน

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้นำทีมโดยนางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองโบลซาโนซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของอิตาลีและห่างไกลจากกรุงโรมค่อนข้างมากเพื่อให้คนไทยได้รับบริการด้านกงสุลอย่างทั่วถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณจิตอาสา ได้แก่ คุณวรรณพรฯ (อุ๋ย) คุณประภาชื่นฯ (แบมแบม) คุณนุชฯ (นุช) คุณรัฐฎาฯ (ปุ๊กกี้) คุณปรียารัตน์ฯ (มิน) คุณอพิชยาฯ (เชียร์) คุณวราพรฯ (บี) คุณกังสดาลฯ (จูน) คุณทยากรฯ (ดี้) และคุณศรีทองฯ (ดิว) ที่ได้ช่วยประสานและอำนวยความสะดวกการจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์