กรุงโรม - 17 มกราคม 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้เข้าร่วม กิจกรรม Diplomacy Education ที่โรงเรียนมัธยมปลาย Liceo Scientifico Statale Democrito กรุงโรม โดยนางสาวแจ่มใส เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางสาวสิรีธร ถาวรปิยกุล ล่ามได้บรรยายและสนทนากับนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและงานของนักการทูต

ในปีการศึกษานี้ Liceo Scientifico Statale Democratico ได้อุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยจำนวน 1 คน
ในโอกาสดังกล่าว นักเรียนได้ชิมผลไม้ไทยอบแห้งสนับสนุนโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรมและรับนิตยสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรมด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์