17 feb_14

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพิทย์ กีรติบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานเปิดงาน Viaggiare a Teatro : La Thailandia หรือ ท่องเที่ยวประเทศไทยในโรงละคร ร่วมกับนางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงละคร Teatro Quirino กรุงโรม โดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ Mappa Mondo บริษัทนำเที่ยวชื่อดังของอิตาลี

16 feb_14

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 15" ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่อิตาลี ระหว่างวันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2557

24 gen_14

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาเยือนและกระชับความสัมพันธ์ ณ อิตาลี ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2557

1 dic_13

ด้วยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในปี 2556 นั้น สอท. ณ กรุงโรมและทีมประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ สำนักงงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงโรม สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงโรม และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร ณ ที่ทำการ สอท. สำหรับชุมชนชาวไทยในวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2556 และเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตและแขกผู้มีเกียรติชาวอิตาลีในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 2556

28 nov_13

เมื่อวันที่ 28 พศฤจิกายน 2556 ออท. ณ กรุงโรม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเดินทางมาดูงานที่อิตาลี โดยในโอกาสดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้บรรยายให้คณะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับอิตาลี

27 ott_13

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 นายสุรพิทย์ กีรติบุุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีกฐินสามัคคี ณ วัดสันตจิตตาราม ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ที่เมืองริเอติ ห่างจากกรุงโรมประมาณ 1 ชั่วโมงทางรถยนต์

18 ott_13

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ประธาน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของสถาบัน Bonifaciana Academy เมือง Anagni ได้ลงมติมอบรางวัลนานาชาติ "Bonifacio VIII International and National Award - For Peace Culture" และแต่งตั้งให้ ฯพณฯ สุรพิทย์ กีรติบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบัน โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นที่อาคาร Palazzo Papale Bonifacio VIII เมือง Anagni

thai id_card

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย
ดังรายละเอียดในประกาศต่อไปนี้

3 aug_13

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายสุรพิทย์ กีรติบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมและภริยา ได้เดินทางไปชมการแสดงวงดนตรีโปงลางของโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธ์ ซึ่งเข้าร่วมแสดงในเทศกาล 2013 Latium World Folkloric Festival ที่เมือง Segni แคว้น Lazio ของอิตาลี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 ในแคว้น Lazio โดยมีคณะการแสดงดนตรีพื้นเมืองจาก 9 ประเทศเข้าร่วม ที่สำคัญ ได้แก่ ไทย รัสเซีย สเปน โคลัมเบีย อิสราเอล เป็นต้น

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์