โครงการกงสุลสัญจร อำเภอ Cervia จังหวัด Ravenna

13 mag 17 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ Cervia จังหวัด Ravenna แคว้น Emilia-Romagna สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตรและปรึกษาปัญหาด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทยในแคว้นดังกล่าวและใกล้เคียง ทั้งนี้ มีคนไทยมาขอรับบริการจำนวนประมาณ 80 คน

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)

21 apr 17 กรุงโรม อิตาลี - เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม โดยนายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางจีราภา อินธีแสง โธฌีม เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) ได้ยื่นภาคยานุวัติสารของราชอาณาจักรไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement - SIOFA) ตามการสั่งการของรัฐบาลไทย

สัมมนา Doing Business with Thailand ที่เมืองมิลาน

20 apr 17 มิลาน อิตาลี - เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และทีมประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครมิลาน และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส) ได้ร่วมกับสภาหอการค้าเมืองมิลาน (Promos/ Milan Chamber of Commerce) จัดสัมมนา Doing Business with Thailand ที่ Palazzo Affari ai Giureconsulti เมืองมิลาน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอิตาลี มีผู้แทนบริษัทอิตาลีกว่า 60 คนเข้าร่วม

พิธีรับตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของสาธารณรัฐซานมารีโน

17 mar 17 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐซานมารีโน ถิ่นพำนัก ณ กรุงโรมและภริยา พร้อมด้วยนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. กนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของ นางสาว Mimma Zavoli และนางสาว Vanessa D'Ambrosio ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Captains Regent) ของสาธารณรัฐซานมารีโน สำหรับวาระ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐซานมารีโน
17 mar 17 กรุงโรม – เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าพบ น.ส. พรพรรณ บัวเกิด อุปทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจการสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสตรีสากลภูมิภาคยุโรป เมืองแชร์เวีย

11 mar 17 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานเปิดและเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสตรีสากลภูมิภาคยุโรป ณ Centro Sociale Cervese เมืองแชร์เวีย สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งจัดโดยกลุ่มรวมใจไทยเอมิเลีย-โรมาญญา

โครงการกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Nicolaus Bari เมืองบารี

4 mar 17 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Nicolaus Bari เมืองบารี แคว้นปุลเยีย สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตรและปรึกษาปัญหาด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทยในแคว้นปุลเยียและใกล้เคียง ในโอกาสนี้ นาย Francesco Zacheo ทนายประจำโครงการจัดจ้างทนายที่ปรึกษาช่วยเหลือคนไทยในอิตาลีและผู้ช่วยได้ไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ แก่คนไทยและครอบครัวระหว่างรอรับบริการด้วย ทั้งนี้ มีคนไทยมาขอรับบริการจำนวนประมาณ 20 คน

งาน Agri Travel and Slow Travel Expo 2017

17 feb 17 เมื่อวันที่ 17-19 ก.พ. 2560 สำนักงานทีมประเทศไทยในอิตาลีได้เข้าร่วมงาน Agri Travel and Slow Travel Expo 2017 ที่เมือง Bergamo เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งมีมิติด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยในปีนี้ Theme หลักของงานคืออาหาร

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 gen 17 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ร่วมกับวัดญาณสังวรเวโรนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3 dic 16 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization – FAO) ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นที่สำนักงานใหญ่ FAO ณ กรุงโรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุม สภามนตรี FAO (FAO Council) ได้ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 นาที และในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับวันดินโลก โดยใช้ชื่อว่า “World Soil Day 2016 and the International Year of Pulses End of Year Celebration”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

3 dic 16 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่ Fra' Matthew Festing เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ณ Palazzo Magistrale ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีด้วย ภายหลังจากเสร็จพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญอัศวินประจำราชสำนักรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัวร่วมงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีและขอบคุณในโอกาสดังกล่าวด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์