รมต.กระทรวงการต่างประเทศอิตาลีลงนามถวาย ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 ott 16 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นาย Benedetto Della Vedova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี ได้มาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เพื่อลงนามถวาย ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อิตาลี - ชุมชนชาวไทยในกรุงโรมและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16 ott 16 วันนี้ 16 ตุลาคม 2559 ที่วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพี่น้องชาวไทยและอิตาลีกว่า 200 คน ได้ร่วมทำบุญ สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งาน ASEAN Family Day

8 ott 16 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวได้เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day ซึ่งจัดขึ้นที่ Agriturismo II Castoro

งาน Viaggio in Thailandia” ที่ Palazzo Brancaccio ณ กรุงโรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

29 sett 16 กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี - เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และสำนักงานทีมประเทศไทยในอิตาลีได้ร่วมกันจัดงาน “Viaggio in Thailandia” ที่ Palazzo Brancaccio ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และพัฒนาฝีมือการทอผ้าและงานหัตถกรรมไทย โดยมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ แฟชั่นผ้าไหมไทย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ และอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ซึ่งได้เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานครั้งนี้

พิธีรับตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของสาธารณรัฐซานมาริโน

1 ott 16 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 น.ส. พรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต พร้อมด้วย น.ส. กนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ ที่ปรึกษา และ นายภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของ นาย Marino Riccardi III และ นาย Fabio Berardi II ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Captains Regent) ของสาธารณรัฐซานมาริโน สำหรับวาระ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –1 เมษายน 2560 ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐซานมาริโน

“Doing Business with Thailand” Seminar at Confindustria Padova

19 set 16 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมอิตาลี เมืองปาโดวา (Confindustria Padova) จัดสัมมนา Doing Business with Thailand เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอิตาลีที่สำนักงาน Confindustria Padova โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของบริษัทอิตาลีกว่า 30 บริษัท เข้าร่วม ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพเศรษฐกิจไทย นโยบายสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาครัฐ จากวิทยากรชาวไทยและอิตาลี อาทิ นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจ การลงทุน ณ กรุงปารีส นาย Fabio De Cillis ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าอิตาลี ณ กรุงเทพฯ นาง Roberta Ronda ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครมิลาน และนาย Fabio Benincampi ผู้แทนบริษัท Ducati ซึ่งได้ลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองตูริน

27 aug 16 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองตูริน แคว้นปิเอมอนเต สาธารณรัฐอิตาลี โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับคนไทยก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้ มีคนไทยมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และปรึกษาปัญหาต่าง ๆ จำนวนประมาณ 50 คน

โครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงติรานา สาธารณรัฐแอลเบเนีย

20 aug 16 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงติรานา สาธารณรัฐแอลเบเนีย โดยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงติรานา และหารือเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราสำหรับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ทั้งนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เยี่ยมเยียนคนไทยที่ทำงานเป็นพนักงานนวดที่โรงแรมเชอราตันติรานา ซึ่งเป็นร้านนวดไทยเพียงแห่งเดียวในกรุงติรานาด้วย

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

11 aug 16 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นผู้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี พร้อมทั้งครอบครัวและผู้แทนชุมชนชาวไทยจำนวนประมาณ ๖๐ คน ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

งานเฉลิมฉลองวันอาเซียน ปี 2559

8 aug 16 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 49 ของการก่อตั้งอาเซียน หรือ ASEAN Day ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ณ กรุงโรม โดยมีเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโรม (ASEAN Committee in Rome : ACR) และเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศในอิตาลี ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนในอิตาลี

เอกอัครราชทูตไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง ASEAN Committee in Rome (ACR)

4 aug 16 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ต้อนรับและเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ในอิตาลี ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิก ASEAN Committee in Rome (ACR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในอิตาลีซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ ACR เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในอิตาลี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตไทยได้มอบของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์