พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 gen 17 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ร่วมกับวัดญาณสังวรเวโรนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3 dic 16 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization – FAO) ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นที่สำนักงานใหญ่ FAO ณ กรุงโรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุม สภามนตรี FAO (FAO Council) ได้ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 นาที และในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับวันดินโลก โดยใช้ชื่อว่า “World Soil Day 2016 and the International Year of Pulses End of Year Celebration”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

3 dic 16 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่ Fra' Matthew Festing เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ณ Palazzo Magistrale ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีด้วย ภายหลังจากเสร็จพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญอัศวินประจำราชสำนักรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัวร่วมงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีและขอบคุณในโอกาสดังกล่าวด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4 dic 16 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมและภริยา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมิลาน ตูริน และเจนัว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทยในอิตาลีและครอบครัวจำนวนประมาณ 400 คน พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยและครอบครัวได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดญานสังวรเวโรนา จังหวัดเวโรนา เจ้าอาวาสวัดเทวราชเวนิส จังหวัดเทรวิโซ และพระสงฆ์วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ ได้ประกอบพิธีและสวดนำ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตธนาฯ ได้กล่าวถวายความอาลัยและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมยืนสงบไว้อาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อัยการสูงสุดและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

21 nov 16 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุดและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในโอกาสเดินทางเยือนเมืองตูรินและเมืองเชร์เวีย สาธารณรัฐอิตาลีเพื่อพบปะชุมชนชาวไทย รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ชาวไทยในต่างประเทศจะสามารถใช้บริการได้ ตลอดจนข้อกฎหมายต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในการให้บริการด้านต่าง ๆ และความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณและความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 nov 16 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในอิตาลีและครอบครัวจำนวนกว่า 150 คน ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

งานรวมใจไทยในอิตาลีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จตุรัสซานมาร์โก เมืองเวนิส

19 nov 16 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. ออท. และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการได้เข้าร่วมงานรวมใจไทยในอิตาลีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จตุรัสซานมาร์โก เมืองเวนิส จัดโดยวัดเทวราชเวนิส ร่วมกับนายแอนเดรีย มาร์คอน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเวนิส โดยชาวไทยในอิตาลีและครอบครัวกว่า 200 คนได้ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบริเวณจตุรัส ซานมาร์โก ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจาก ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดได้รับอนุญาตให้จัดงานบริเวณจตุรัสซานมาร์โกในลักษณะนี้มาก่อน

กฐินพระราชทาน ณ วัดญานสังวรเวโรนา

30 ott 16 เวโรนา อิตาลี - เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทอดถวาย ณ วัดญานสังวรเวโรนา จังหวัดเวโรนา สาธารณรัฐอิตาลี และเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพสกนิกรชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พิธีลงนามถวายความอาลัย ณ กรุงนิโคเซีย ประเทศไซปรัส

23 ott 16 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงนิโคเซีย ประเทศไซปรัส ร่วมกับสมาคมคนไทยในประเทศไซปรัสและชุมชนไทย จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงนิโคเซีย มีคนไทยและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 150 คน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ จะเปิดให้ลงนามถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมิลาน ร่วมกับสมาคมสวัสดีลอมบาร์เดีย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายความอาลัย

23 ott 16 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมิลาน ร่วมกับสมาคมคนไทย สวัสดีลอมบาร์เดีย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Palazzo Rocca Brivio เมืองมิลาน มีคนไทยและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 200 คน

พิธีมิสซา ณ กรุงโรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23 ott 16 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 กลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทยและคริสตชนไทยในกรุงโรมได้จัดพิธีมิสซา (บูชาขอบพระคุณ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดน้อย Pontificio Collegio Missionario San Paolo, Via Torre Rossa 40 กรุงโรม

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์