พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

28 lug 16 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา วัดสันตจิตตาราม

24 lug 16 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เอกอัครราชทูตธ นา เวสโกสิทธิ์ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายเทียนและผ้าจำนำพรรษา ที่วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ โดยมีชุมชนชาวไทยและพุทธบริษัทชาวอิตาลีเข้าร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล

ไทยรับประกาศการเข้าร่วมความตกลงของรัฐเจ้าท่าเพื่อกำจัดการประมงผิดกฎหมาย

11 lug 16 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น. ที่สำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีในโอกาสที่ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าท่าเพื่อกำจัดการประมงผิดกฎหมายมีผลบังคับใช้

วอลเลย์บอลหญิงไทยลงแข่งขัน World Grand Prix ที่เมืองบารี สร้างประวัติศาสตร์ชนะอิตาลีในประเทศเจ้าบ้าน 3-2 เซ็ต

17 giu 16 วอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยลงแข่งกับทีมชาติอิตาลี เนเธอร์แลนด์ และรัสเซีย 3 ทีมนำของยุโรป ในเวที World Grand Prix ที่เมืองบารี ทางใต้ของอิตาลี ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2559
เอกอัครราชทูตธนา เวสโกสิทธิ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของไทยในอิตาลีชาวไทย ในอิตาลีร่วมส่งเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสาย
ฝีมือการเล่นและน้ำใจนักกีฬาของทีมไทยได้สร้างความประทับใจให้แฟนวอลเลย์บอลอิตาลี ซึ่งได้ปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขัน

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองซอร์เร็นโต

18 giu 16 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองซอร์เร็นโต แคว้นคัมปาเนีย สาธารณรัฐอิตาลี มีคนไทยในแคว้นคัมปาเนียและใกล้เคียงมารับบริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และปรึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ จำนวนประมาณ 30 คน โดยนาย Mario Mattioli กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเนเปิลส์ ได้เชิญนาย Giovanni Fusillo และนาย Ivan Giannino ทนายความจากเมืองเนเปิลส์และซอร์เร็นโตมาร่วมตอบข้อซักถามของคนไทยและครอบครัวเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นของอิตาลีระหว่างรอรับบริการด้วย

ชาวไทยในอิตาลีจัดงานบุญที่วัดสันตจิตตารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

12 giu 16 เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชาวไทยในอิตาลีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้าป่าที่วัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยเอกอัครราชทูต นายธนา เวสโกสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมทั้งชาวไทยร่วมถวายพระพรและร้องเพลงสดุดีมหาราชาและสรรเสริญพระบารมี

ชุมชนชาวไทยในกรุงโรมร่วมใจเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

9 giu 16 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมทั้ง ชาวไทยในกรุงโรมได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยได้นิมนต์อาจารย์สันตปาโล และพระภิกษุสงฆ์จากวัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ มาเจริญพระพุทธมนต์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

“การออกร้านประชาสัมพันธ์อาหารไทยและสินค้าไทย ในงาน ASEAN Bazaar สาธารณรัฐอิตาลี” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

5 giu 16 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ในนามของทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลีและครอบครัว เข้าร่วมงาน ASEAN Bazaar ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิตาลี ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

Thai Pavilion at the 15th Venice Architecture Biennale

26 may 16 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย (Thai Pavilion) ในงานแสดงศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Venice Architecture Biennale ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกอัครราชทูตยื่นภาคยานุวัติสารความตกลง Port State Measures

10 may 16 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมนายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) / ผู้แทนถาวรประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) ได้เข้าพบนาย José Graziano da Silva ผู้อำนวยการใหญ่ FAO และได้ยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อให้ไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของ FAO (FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ซึ่งถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย

เอกอัครราชทูตต้อนรับอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3 may 16 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ได้ต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 3 และได้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าของสาธารณรัฐอิตาลี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สาธารณรัฐอิตาลี รวมทั้งประเด็นกฎ ระเบียบการเงิน การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ และระเบียบพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ หลังจากนั้น คณะได้เดินเยี่ยมชมการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์