ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Italy

พื้นที่ : 301,225 ตร.กม

เมืองหลวง :กรุงโรม

ประชากร : 61 ล้านคน (2557)

ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเซจิโอ มัตตาเรลลา (Sergio Mattarella)

นายกรัฐมนตรี : นายมัตเตโอ เรนซี่ (Matteo Renzi)

รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเปาโล เกนติโลนิ (Paolo Gentiloni)

ภาษาราชการ : อิตาเลียน

วันชาติ : 2 มิถุนายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : 3 ตุลาคม 2411

ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 90

สาธารณรัฐอิตาลี :
• เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
• เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก
• มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO จำนวนมากที่สุดถึง 44 แห่ง
• มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP : 2,129.28 พันล้าน USD (ปี 2557)

Real GDP Growth : ร้อยละ -1.4

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.1

อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน สหราชอาณาจักร

ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สเปน

GDP Per Capita : 35,511.75 USD

สกุลเงิน : ยูโร

ทรัพยการสำคัญ : ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โปแตสเซียม หินอ่อน หินแบไรท์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และอาหาร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง อาหาร เหล็กกล้า ขนสัตว์ ฝ้าย และผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน

 สถิติสำคัญ ไทย - อิตาลี
มูลค่ารวม : (ปี 2557) 3,783.86 ล้าน USD (ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 1.6 ) ไทยส่งออก 1,514.15 ล้าน USD และนำเข้า 2,269.71 ล้าน USD ขาดดุลการค้า 755.56 ล้าน USD
 
สินค้าส่งออกของไทย : อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ปลาหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ยางพารา รถยนต์และส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้า เครื่องนุ่งห่ม
 
สินค้านำเข้าจากอิตาลี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ เวชกรรมและเภสัชกรรม สินค้าทุนอื่นๆ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
 
การลงทุน : ผู้ลงทุนอันดับ 8 ของไทยใน EU มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 6 โครงการ มูลค่ารวม 816 ล้านบาท
 
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2557 มีนักท่องเที่ยวอิตาลีมาไทย 221,833 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7.4)
 
จำนวนคนไทยในอิตาลี : 5,534 คน
 
สำนักงานของไทยในอิตาลี : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงโรม) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำกรุงโรม และนครมิลาน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงโรม บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานกรุงโรมและนครมิลาน สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เจนัว มิลาน เนเปิล ตูริน คาตาเนีย และ เวนิส)
 
สำนักงานของอิตาลีในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ภูเก็ตและเชียงใหม่)

อัพเดทข้อมูล : 27 ต.ค. 2558

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์