ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Italy

พื้นที่ : 301,225 ตร.กม

เมืองหลวง :กรุงโรม

ประชากร : 61 ล้านคน (2557)

ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเซจิโอ มัตตาเรลลา (Sergio Mattarella)

นายกรัฐมนตรี : นายมัตเตโอ เรนซี่ (Matteo Renzi)

รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเปาโล เกนติโลนิ (Paolo Gentiloni)

ภาษาราชการ : อิตาเลียน

วันชาติ : 2 มิถุนายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : 3 ตุลาคม 2411

ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 90

สาธารณรัฐอิตาลี :
• เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
• เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก
• มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO จำนวนมากที่สุดถึง 44 แห่ง
• มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP : 2,129.28 พันล้าน USD (ปี 2557)

Real GDP Growth : ร้อยละ -1.4

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.1

อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน สหราชอาณาจักร

ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สเปน

GDP Per Capita : 35,511.75 USD

สกุลเงิน : ยูโร

ทรัพยการสำคัญ : ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โปแตสเซียม หินอ่อน หินแบไรท์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และอาหาร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง อาหาร เหล็กกล้า ขนสัตว์ ฝ้าย และผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน

 สถิติสำคัญ ไทย - อิตาลี
มูลค่ารวม : (ปี 2557) 3,783.86 ล้าน USD (ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 1.6 ) ไทยส่งออก 1,514.15 ล้าน USD และนำเข้า 2,269.71 ล้าน USD ขาดดุลการค้า 755.56 ล้าน USD
 
สินค้าส่งออกของไทย : อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ปลาหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ยางพารา รถยนต์และส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้า เครื่องนุ่งห่ม
 
สินค้านำเข้าจากอิตาลี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ เวชกรรมและเภสัชกรรม สินค้าทุนอื่นๆ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
 
การลงทุน : ผู้ลงทุนอันดับ 8 ของไทยใน EU มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 6 โครงการ มูลค่ารวม 816 ล้านบาท
 
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2557 มีนักท่องเที่ยวอิตาลีมาไทย 221,833 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7.4)
 
จำนวนคนไทยในอิตาลี : 5,534 คน
 
สำนักงานของไทยในอิตาลี : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงโรม) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำกรุงโรม และนครมิลาน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงโรม บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานกรุงโรมและนครมิลาน สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เจนัว มิลาน เนเปิล ตูริน คาตาเนีย และ เวนิส)
 
สำนักงานของอิตาลีในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ภูเก็ตและเชียงใหม่)

อัพเดทข้อมูล : 27 ต.ค. 2558

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์