รายชื่อข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
Via Nomentana 132, 00162 Rome Tel. (39-06) 8622 051 Fax. (39-06) 8622 0555

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
เอกอัครราชทูต
 H.E. MR. CHIRDCHU RAKTABUTR
นายเชิดชู รักตะบุตร

 

Minister
อัครราชทูต
MR. POJ HARNPOL
นายพจน์ หาญพล

 

Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
MS. CHAMSAI MENASVETA
นางสาวแจ่มใส เมนะเศวต

  

Counsellor and Consul
ที่ปรึกษาและกงสุล

MRS PLOY KHUMTHUKTHIT GUSTAFSSON
นางพลอย คุ้มทุกทิศ กุสตาฟส์สัน

 

Second Secretary
เลขานุการโท
MRS. WANNA SOMSUK
นางวรรณา สมสุข

   
Office of the Defence and Naval Attache
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
         
Via Quadroni 28, 00189 Rome
Tel (39-06) 508-6809 Fax(39-06) 508-6895
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap
1. CAPTAIN WASON TRIJIT, RTN 
    นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต

2. CDR KITTI HANPAKDEE
    นาวาโท กิตติ หาญภักดี 

3. CPO1 PONGSATORN KHANORNVECH
    พันจ่าเอก พงศธร ขนอนเวช
          Defence and Naval Attache
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

Deputy Defence and Naval Attache
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

Administrative and Technical Officer
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
             
Office of the Defence and Air Attache
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
          Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
Tel (030) 794 81313 Fax (030) 794 81 470
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GROUP CAPTAIN ANURAK ROMNARAK
นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์

          Defence and Air Attache
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
             
Office of the Defence and Army Attache
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
          Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
Tel (030) 794 81 314 Fax (030) 794 81 422
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
COLONEL PRUTTHANAN RIMCHARON
พันเอก พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ
          Deputy Defence and Army Attache
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
             
Office of Agricultural Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม
         
Via Cassia 929, Villino M, 00189 Rome.
Tel (39-06) 3036-3687 Fax(39-06) 3031-2700
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap

1. MR.THANAWAT TIENSIN
    นายธนวรรษ เทียนสิน

2. MISS  RATCHANOK SANGPENCHAN
    น.ส. รัชนก แสงเพ็ญจันทร์

         

Minister
ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร (อัครราชทูต)


Assistant Agriculture Attaché/ Counsellor (Agricultural) 
รองผู้ช่วยฝ่ายการเกษตร/ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)

3. MRS.  SUPAJIT SRIARIYAWAT
    นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์ 
         

Assistant Agriculture Attaché/ First Secretaty (Agricultural) 
รองผู้ช่วยฝ่ายเกษตร/เลขานุการเอก  (ฝ่ายเกษตร)

Thai Trade Center, Milan
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำเมืองมิลาน
         
Via A. Albricci 8, 20122 Milan
Tel (39-02) 8901-1467 Fax (39-02) 8901-1478
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap
1. MRS. KORNKAMOL ANEKAMAI
    นางกรกมล อเนกะมัย 


          Director
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ


             
Tourism Authority of Thailand, Rome
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงโรม
         
Via Barberini, 68m 4th Floor 00187 Rome
Tel (39-06) 4201-4422 Fax (39-06) 487-3500
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap
1. MRS MALINEE NITIKASETSUNTHORN 
   นางมาลิณี นิติเกษตรสุนทร

2. MISS JIRA BUATHONG
    นางสาวจิรา บัวทอง
          Director
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรม

Assistant Director
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
             
Thai Airways, Rome
บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานกรุงโรม
         
Via Barberini 50 – 00187 Roma
Tel 06 478131 Fax 06 4746449
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  arrow_orangeMap
1. MR. WAROTE INTASARA 
   
นายวโรตม์ อินทสระ
          General Manager, Italy, Malta and NorthAfrica
ผู้จัดการประจำสาธาณรัฐอิตาลีและแอฟริกาเหนือ
2. MR. KRISANA JAEMKRAJANG 
   
นายกฤษณะ แจ่มกระจ่าง
          Account Manager 
3. MR. NOBPHORN  CHAROENSUK
    
นายนพพร เจริญสุข
          Station Manager
Thai Airways, Milan
บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานเมืองมิลาน
         
Via Amedei 15 - 20123 Milano
Tel 02 86451710 Fax 02 86451711
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  arrow_orangeMap
1. MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD
   
นางอภิชยา ใสสะอาด
          General Manager, Milan
ผู้จัดการทั่วไปประจำสำนักงานสาขามิลาน
 
2. MISS YUKHONTORN TUMTAMALA
   
นางสาวยุคนธร ธัมทะมาลา
          Station Manager

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์