รายชื่อข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
Via Nomentana 132, 00162 Rome Tel. (39-06) 8622 051 Fax. (39-06) 8622 0555

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
เอกอัครราชทูต
MR. TANA WESKOSITH
นายธนา เวสโกสิทธิ์

 

Minister
อัครราชทูต
MISS PORNPAN BUAKIRD
นางสาวพรพรรณ บัวเกิด

 

Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
MR. SONGCHAI CHAIPATIYUT
นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ

 

Counsellor
ที่ปรึกษา
MS. CHAMSAI MENASVETA
นางสาวแจ่มใส เมนะเศวต


 

Counsellor and Consul
ที่ปรึกษาและกงสุล
MISS KANOKLUCK BHOSAI
นางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ 

 

First Secretary 
เลขานุการเอก
MR. PANUPAN CHOTIRANGSIYAKUN 
นายภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล

 

Second Secretary
เลขานุการโท
MRS. SAOWAPHA KERDMONGKOL
นางเสาวภา เกิดมงคล

   
Office of the Defence and Naval Attache
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
         
Via  Mar della Cina  3,  00144 Rome
Tel (39-06) 508-6809 Fax(39-06) 508-6895
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap
1. CAPTAIN ANIRUTH SAWASDEE
    นาวาเอก อนิรุธ สวัสดี

2. CDR KITTI HANPAKDEE
    นาวาโท กิตติ หาญภักดี 

3. PO1 PONGSATORN KHANORNVECH
    จ่าเอก พงศธร ขนอนเวช
          Defence and Naval Attache
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

Deputy Defence and Naval Attache
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

Clerk
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
             
Office of the Defence and Air Attache
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
          Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
Tel (030) 794 81313 Fax (030) 794 81 470
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CAPTAIN PONGSAWAT JANTASARN
นาวาอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร

          Defence and Air Attache
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
             
Office of the Defence and Army Attache
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
          Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
Tel (030) 794 81 314 Fax (030) 794 81 422
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
COLONEL PRUTTHANAN RIMCHARON
พันเอก พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ
          Deputy Defence and Army Attache
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
             
Office of Agricultural Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม
         
Via Cassia 929, Villino M, 00189 Rome.
Tel (39-06) 3036-3687 Fax(39-06) 3031-2700
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap

1. MR. SOMPONG NIMCHUAR
    นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ 
2. MRS. JIRAPA INTHISANG TROCHIM
    นางจีราภา อินธีแสง โธฌีม

3. MISS  RATCHANOK SANGPENCHAN
    น.ส. รัชนก แสงเพ็ญจันทร์

         

Minister
ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร (อัครราชทูต)

Assistant Agriculture Attache (First Secretaty)
รองผู้ช่วยฝ่ายการเกษตร (เลขานุการเอก)

Assistant Agriculture Attache (First Secretaty)
รองผู้ช่วยฝ่ายการเกษตร (เลขานุการเอก)

             
Thai Trade Center, Milan
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำเมืองมิลาน
         
Via A. Albricci 8, 20122 Milan
Tel (39-02) 8901-1467 Fax (39-02) 8901-1478
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap
1. MRS. KORNKAMOL ANEKAMAI
    นางกรกมล อเนกะมัย 


          Director
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ


             
Tourism Authority of Thailand, Rome
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงโรม
         
Via Barberini, 68m 4th Floor 00187 Rome
Tel (39-06) 4201-4422 Fax (39-06) 487-3500
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arrow_orangeMap
1. MISS RUNG KANJANAVIROJ 
   นางสาวรุ่ง กาญจนวิโรจน์ 

2. MISS THANAWAN KASEE
    นางสาวธนวัน กาสี
          Director
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรม

Assistant Director
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
             
Thai Airways, Rome
บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานกรุงโรม
         
Via Barberini 50 – 00187 Roma
Tel 06 478131 Fax 06 4746449
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  arrow_orangeMap
1. MR. WAROTE INTASARA 
   
นายวโรตม์ อินทสระ
          General Manager, Italy, Malta & N' Africa
ผู้จัดการประจำสาธารณัฐอิตาลีและแอฟริกาเหนือ
2. MR. KRISANA JAEMKRAJANG 
   
นายกฤษณะ แจ่มกระจ่าง
          Account Manager 
3. MR. TREROJ SONTHISIRI 
    
นายตรีโลจน์ สนธิศิริ
          Station Manager
Thai Airways, Milan
บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานเมืองมิลาน
         
Via Amedei 15 - 20123 Milano
Tel 02 86451710 Fax 02 86451711
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  arrow_orangeMap
1. MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD
   
นางอภิชญา ใสสะอาด
          General Manager, Milan
ผู้จัดการทั่วไปประจำสำนักงานสาขามิลาน
 
2. MISS KANJAVIPA KARNJANAVIROJE
   
นางสาวกัญจวิภา กาญจนวิโรจน์
          Station Manager

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์