รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลต้า

(The Sovereign Military Order of Malta)

ข้อมูลทั่วไป

Order of Malta ที่ตั้ง - อยู่บนเนินเขา Aventine ในกรุงโรม
     
ประมุข - His Most Eminent Highness Fra’Andrew Bertie (The Grand Master)
     
คณะรัฐมนตรี - ประกอบด้วย 1) The Grand Commander 2) The Grand Chancellor 3) The Hospitaller 4)  The receiver of the Common Treasure 5) Councillors จำนวน 6 คน
     
วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย -  4 กันยายน 2527
     
เศรษฐกิจ - มีรายได้จากการบริจาคของสมาชิก แต่ส่วนนี้นับว่าเป็นปริมาณน้อยมาก การปฏิบัติงานโครงการใหญ่ๆ จะได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปหรือ สหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรซึ่งนำไปใช้ในกิจการด้านสาธารณกุศลและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
       
  สถานะปัจจุบัน - รัฐอธิปไตยทหารฯ เป็นองค์กรทางศาสนาซึ่งเป็นฆราวาสของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีสถานะคล้ายกับ Holy See และเป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศต่างๆ และเน้น การให้บริการด้านโรงพยาบาล คลินิก และรถพยาบาล โรงเรียนอนุบาล สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานดูแลผู้ป่วยพิเศษ ตลอดจนงานบรรเทาสาธารณภัย และจัดส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องใช้ ที่จำเป็นไปให้ผู้ประสบทุกข์ยาก ทั่วโลก ปัจจุบัน รัฐอธิปไตยทหารฯ มีองค์กรสาขาหลัก 6 แห่ง สาขารอง 3 แห่ง และสมาชิกในเครือประจำประเทศต่างๆ 41 แห่งใน 37 ประเทศ โดยมีที่ทำการใหญ่ (Headquaters) อยู่ที่กรุงโรมตั้งแต่ปี 2377 และมีสมาชิกอยู่ประมาณ 12,000 คนทั่วโลก
       
      เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงโรม
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

Royal Thai Embassy
Via Nomentana 132t 00162, Rome, Republic of Italy
Tel. (3906) 8620-4381,8620-4382
Fax (3906) 8620-8399
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์