สาธารณรัฐซานมารีโน (Republic of San Marino)

 
 sanmarino map small

 

  • เป็นประเทศในยุโรปใต้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอเพนไนน์ (Apennines
  • ขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของยุโรป รองจากนครรัฐวาติกันและราชรัฐโมนาโก
  • เป็นสาธารณรัฐอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
  • รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว
 

ข้อมูลทั่วไป

 

พื้นที่

61.2 ตร.กม.

ประมุขแห่งรัฐ

และหัวหน้ารัฐบาล

มี 2 คน (Co-Chiefs of State) ได้แก่                   นางสาว Mimma Zavoli I

นางสาว Vanessa D’ambrosio I
(1 เมษายน 2560- 30 กันยายน 2560)

 

ประชากร

32,404 คน  (ไทย 67.6 ล้านคน)

รมว.กต.

นาย Nicola Renzi

 

ภาษาราชการ

อิตาลี

วันชาติ

3 กันยายน

 

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

วันสถาปนาความสัมพันธ์  14 กุมภาพันธ์ 2527

ทางการทูต

   

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2558)

 

GDP 

  1.982 พันล้าน USD
 (ไทย 365 พันล้าน USD)    

สกุลเงิน

1 ยูโร =  38.18
(ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

GDP per Capita

  63,990 USD 

  (ไทย 5,382 USD)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 3.0)

Real GDP Growth 

  ร้อยละ 1 (ไทย ร้อยละ 6.4)

   

ทรัพยกรสำคัญ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ

 

อุตสาหกรรมหลัก 

  การท่องเที่ยว การธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์

 

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 

  เครื่องซักผ้าและเครื่องบรรจุ เครื่องจักรงานไม้ ยารักษาโรค ผ้าฝ้ายทอ เครื่องประดับ

 

ตลาดส่งออกที่สำคัญ 

  โรมาเนีย ออสเตรีย เยอรมนี บราซิล ฝรั่งเศส

 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

  ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

 

ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ   

  เหล็กเคลือบ ปิโตรเลียม รองเท้า อลูมิเนียม รถยนต์

 

 สถิติที่สำคัญไทย – ซานมารีโน (2558)

 

มูลค่าการค้าไทย-ซานมารีโน

0.05 ล้าน USD (ไทยส่งออก 0.01 ล้าน USD และนำเข้า 0.03 ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า 0.02 ล้าน USD)

 

สินค้าส่งออกของไทย

อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

 

สินค้านำเข้าจากซานมารีโน

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยน สินค้าทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก สิ่งพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

การลงทุน

ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI

 

จำนวนนักท่องเที่ยว

มีชาวซานมารีโนเดินทางมาไทย 186 คน

 

จำนวนคนไทย

ไม่ปรากฏข้อมูล

 

สำนักงานของไทยในซานมารีโน  

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมซานมารีโน)

 

สำนักงานของซานมารีโนในไทย 

ไม่มี                                                                                                                     

 

 ถานะ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์