สาธารณรัฐซานมารีโน (Republic of San Marino)

 
 sanmarino map small

 

  • เป็นประเทศในยุโรปใต้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอเพนไนน์ (Apennines
  • ขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของยุโรป รองจากนครรัฐวาติกันและราชรัฐโมนาโก
  • เป็นสาธารณรัฐอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
  • รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว
 

ข้อมูลทั่วไป

 

พื้นที่

61.2 ตร.กม.

ประมุขแห่งรัฐ

และหัวหน้ารัฐบาล

มี 2 คน (Co-Chiefs of State) ได้แก่                   นางสาว Mimma Zavoli I

นางสาว Vanessa D’ambrosio I
(1 เมษายน 2560- 30 กันยายน 2560)

 

ประชากร

32,404 คน  (ไทย 67.6 ล้านคน)

รมว.กต.

นาย Nicola Renzi

 

ภาษาราชการ

อิตาลี

วันชาติ

3 กันยายน

 

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

วันสถาปนาความสัมพันธ์  14 กุมภาพันธ์ 2527

ทางการทูต

   

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2558)

 

GDP 

  1.982 พันล้าน USD
 (ไทย 365 พันล้าน USD)    

สกุลเงิน

1 ยูโร =  38.18
(ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

GDP per Capita

  63,990 USD 

  (ไทย 5,382 USD)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 3.0)

Real GDP Growth 

  ร้อยละ 1 (ไทย ร้อยละ 6.4)

   

ทรัพยกรสำคัญ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ

 

อุตสาหกรรมหลัก 

  การท่องเที่ยว การธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์

 

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 

  เครื่องซักผ้าและเครื่องบรรจุ เครื่องจักรงานไม้ ยารักษาโรค ผ้าฝ้ายทอ เครื่องประดับ

 

ตลาดส่งออกที่สำคัญ 

  โรมาเนีย ออสเตรีย เยอรมนี บราซิล ฝรั่งเศส

 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

  ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

 

ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ   

  เหล็กเคลือบ ปิโตรเลียม รองเท้า อลูมิเนียม รถยนต์

 

 สถิติที่สำคัญไทย – ซานมารีโน (2558)

 

มูลค่าการค้าไทย-ซานมารีโน

0.05 ล้าน USD (ไทยส่งออก 0.01 ล้าน USD และนำเข้า 0.03 ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า 0.02 ล้าน USD)

 

สินค้าส่งออกของไทย

อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

 

สินค้านำเข้าจากซานมารีโน

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยน สินค้าทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก สิ่งพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

การลงทุน

ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI

 

จำนวนนักท่องเที่ยว

มีชาวซานมารีโนเดินทางมาไทย 186 คน

 

จำนวนคนไทย

ไม่ปรากฏข้อมูล

 

สำนักงานของไทยในซานมารีโน  

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมซานมารีโน)

 

สำนักงานของซานมารีโนในไทย 

ไม่มี                                                                                                                     

 

 ถานะ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์