เมืองตูริน - เมื่อวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 9 และ 10 มีนาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Concord เมืองตูริน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชาวไทยในเมืองตูริน และใกล้เคียง มีผู้มารับบริการประมาณ 150 คน โดยในการจัดกิจกรรมสำหรับคนไทยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชมรมคนไทยในแคว้นปิเอมอนเต จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
Doing business in Thailand
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

Abbiamo 30 visitatori e nessun utente online