เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 นายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน (Universidade) ครั้งที่ 30 ที่สนามกีฬา San Paolo เมืองเนเปิลส์

17- 22 มิถุนายน 2562 - กรุงโรม
ฯพณฯ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้เดินทางมายังสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานศาลฎีกาอิตาลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสันตจิตตาราม

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายเชิดชู รักตบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ

เมืองตูริน - เมื่อวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 9 และ 10 มีนาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Concord เมืองตูริน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชาวไทยในเมืองตูริน และใกล้เคียง มีผู้มารับบริการประมาณ 150 คน โดยในการจัดกิจกรรมสำหรับคนไทยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชมรมคนไทยในแคว้นปิเอมอนเต จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำ เอฟ เอ โอ (Permanent Representative of Thailand to FAO) ได้รับมอบหน้าที่ประธานกลุ่มเอเชีย (Chair of Asia Group) ซึ่งในช่วงปี 2562 จะมีวาระงานที่สำคัญได้แก่

กรุงโรม – 17 มกราคม 2562 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสพ้นหน้าที่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐอิตาลี ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเข้าร่วม

กรุงโรม - 17 มกราคม 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้เข้าร่วม กิจกรรม Diplomacy Education ที่โรงเรียนมัธยมปลาย Liceo Scientifico Statale Democrito กรุงโรม โดยนางสาวแจ่มใส เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางสาวสิรีธร ถาวรปิยกุล ล่ามได้บรรยายและสนทนากับนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและงานของนักการทูต

กรุงโรม – 15 มกราคม 2562 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Rome - ACR ระดับเอกอัครราชทูตครั้งที่ 40 ณ โรงแรม Marriott Grand Hotel Flora โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประธานและได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACR ให้แก่เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งจะเป็นประธาน ACR ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ACR ได้เชิญนาย Manilo Di Stefano รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเป็นแขกกิตติมศักดิ์เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 16 guests and no members online